EN
София 1606, ул.Ивайло 37, факс: +3592 954 1130, телефони: +3592 9526085; +3592 954 9829
  
About US Bulgarian


UVT SC ComputeR - ПРОУЧВАНЕ, КАРТИРАНЕ и ГИС

Инженерният отдел на UVT, проучва, обработка и анализира еколожка, геоложка, инфраструктурна, топографска, археологическа и други типове информация. С помощта на съвременни технологии създава необходимите географски информационни системи (ГИС) за визуализация във филмовите и информационни проекти.
С опита си и собствената материално-техническа база екипа на UVT и „Сохо Продъкшън“ работи проекти в областта на:

Създаване на интегрирана информационна среда, включваща управление, телеметрия, наблюдение и географска информационна система (ГИС).
Информационни и конферентни зали, с данни в реално време от сензори за температура, вятър, ниво, движение, термални и др, включително жива картина от видео и термални камери за гори, маршрути и чувствителни зони.

Приложения за смартфони за iPhone и Android за визуализация на терен, карти, туристически маршрути, екопътеки, велопътеки, пътеки за коне, хабитати, занаяти, хотели, ресторанти, хижи, заслони и населени места.

Проучвания, картиране  и визуализация на обекти: язовири, речна мрежа, наводнения, свлачища, термографиране, оценка на водопреносната мрежа.


Телефон за контакт: +3592 9549424, mail: service@uvt.bg,

 
SOHO Production | неНосталгично
   Новини
Untitled Document
Can't connect to MySQL server on '127.0.0.1' (111)